Terapeuta rodzinny, interwent kryzysu psychologicznego, hipnoterapeuta, pedagog-terapeuta, praktyk metody 2-punktu (matryca energetyczna) i metody EFT, chirurg fantomowy.

Kryzys Psychologiczny

Pojawia się nagle, doprowadzając nas do zaburzenia równowagi funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, zawodowym, towarzyskim, partnerskim. Może dotknąć każdego z nas. Z jednej strony, może stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia, ale z drugiej – może być szansą na zmianę.
Kryzys Psychologiczny pojawia się nagle. Tracimy zdolność normalnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, zawodowym, towarzyskim, partnerskim. Interwencja kryzysu psychologicznego jest to „szybkie” przywrócenie poszkodowanemu stanu emocjonalnego/umysłowego do stanu równowagi psychicznej. Także umysłowej aktywności na tyle sprawnej, aby w ramach ogólnie przyjętego rozsądnego myślenia był w stanie dokonywać rozsądnych wyborów, podejmować decyzje bez szkód dla siebie i innych, być zdolnym do rozmowy, zrozumienia własnej sytuacji, jej powodów, źródeł i dalszych jej konsekwencji.
Naturalną rzeczą jest zachowanie pełnej anonimowości na prośbę zgłaszającego sytuację, jako kryzysową, o ile w sytuacji takiej nie został naruszony artykuł któregokolwiek z kodeksów, stanowiący obowiązek zgłoszenia (zabójstwo, napaść, itp.). Istnieje możliwość pomocy w sytuacji kryzysu psychologicznego z wybiórczą anonimowością, dbając i koncentrując się jedynie na osobie zgłaszającej się, jej własnym przeżyciu kryzysu psychologicznego, zdrowiu i stanie psychicznym.

Zobacz pełną ofertę..

Umów się na spotkanie..

Reklamy